ZN0166

vyučování v cizím jazyce

9/27/2011

Krátce

Kde se nastavuje vyučování v cizím jazyce (bilingvní - v některých třídách se některé předměty vyučují např. anglicky).
Jak opravit, když je vyučování v cizím jazyce zadáno omylem (místo předmětu cizí jazyk).

Popis

Při importu dat na ÚIV tomuto problému odpovídá chybové hlášení:
RODC='rrddmmxxxx', POHLAVI='1', ROCNIK='4', TRIDA='4.C', JAZYK_O='10', JAZYK_PR1='02', POCET_PR1='1', POCET_H1='3', POCET_PR2='0',
POCET_H2='0', kod_vety='1', plat_zac='01.09.2010', plat_kon=''
č. ch.: 438,
text: U žáka je vyplněn vyučovací jazyk třídy český, přesto má vyplněnou položku cizí jazyk, v němž se vyučují předměty…

V tomto případě bylo zřejmě omylem použito tlačítko „Vyučování v cizím jazyce“ zpravidla u skupiny celá třída nebo u skupin pro dělení na cizí jazyky (ve Společném prostředí - nabídka datové soubory - skupiny).
Omylem zadaný jazyk odstraníme klávesou „Del“ (nestačí jen zadat nulu pro počet hodin vyučovaných tímto jazykem).
Nevyučuje-li škola v žádné třídě v cizím jazyce, lze případně použít následující příkaz FoxPro v nabídce Nástroj, který údaj o vyučování v cizím jazyce "pročistí":

if m.sqlruns
 BkSqlExec(CursorGetProp("ConnectHandle","ucitele"),[update skupina set jazyk_pr1='',pocet_pr1=0,pocet_h1=0,jazyk_pr2='',pocet_pr2=0,pocet_h2=0],"",.T.)
 else
 update data\dbf\skupina set jazyk_pr1='',pocet_pr1=0,pocet_h1=0,jazyk_pr2='',pocet_pr2=0,pocet_h2=0
endif
m.pomRok=stuff(subs(hist_rok7(val(akt_rok)-1),3),3,1,"")
if file("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina.dbf")
 update ("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina") set jazyk_pr1="",jazyk_pr2="",pocet_h1=0,pocet_h2=0,pocet_pr1=0,pocet_pr2=0 where !empty(jazyk_pr1+jazyk_pr2)
endif
if file("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina1.dbf")
 update ("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina1") set jazyk_pr1="",jazyk_pr2="",pocet_h1=0,pocet_h2=0,pocet_pr1=0,pocet_pr2=0 where !empty(jazyk_pr1+jazyk_pr2)
endif
m.pomrok=stuff(subs(akt_rok,3),3,1,"")
if file("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina.dbf")
 update ("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina") set jazyk_pr1="",jazyk_pr2="",pocet_h1=0,pocet_h2=0,pocet_pr1=0,pocet_pr2=0 where !empty(jazyk_pr1+jazyk_pr2)
endif
if file("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina1.dbf")
 update ("data\dbf\r"+m.pomRok+"\skupina1") set jazyk_pr1="",jazyk_pr2="",pocet_h1=0,pocet_h2=0,pocet_pr1=0,pocet_pr2=0 where !empty(jazyk_pr1+jazyk_pr2)
endif

Klíčová slova

vyučovací jazyk vyučování bilingvní cizím jazyce