ZN0171

nepravidelná výuka v elektronické třídní knize

5/26/2014

Krátce

Jak v rozvrhu, suplování a v elektronické třídní knize evidovat nepravidelnou výuku (např. různé projekty mimo rámec hodin v běžných vyučovacích předmětech, občasné laboratorní práce, praxe, hodiny třídního učitele apod.).

Popis

Pro zápis nepravidelné výuky do elektronické třídní knihy je doporučen následující postup (např. pro hodiny třídního učitele, ostatní analogicky).

Ve Společném prostředí programů Rozvrh a Evidence založíme předmět „TřH - hodina třídního učitele“ (typ může být povinný).
Do úvazků třídních učitelů vložíme po jedné hodině tohoto předmětu.
V rozvrzích tříd necháme tuto hodinu nenasazenu (předpokládáme-li, že nebude pravidelně každý týden).
Po uložení rozvrhu pro suplování tímto v modulu Suplování vznikne lístek připravený pro nasazení hodiny TřH, kdykoliv pak bude v průběhu roku třeba.
TřH může vkládat ZŘ nebo mohou tyto hodiny v modulu Suplování zadávat jednotliví třídní učitelé jako požadavek na vložení, který ZŘ v rámci tvorby suplování pak jen akceptuje.
Hodiny zanesené tímto způsobem se předepíší v elektronické třídní knize a třídní učitelé do nich provedou zápis běžným způsobem (jako do jiných vyučovacích hodin).
Možný by také byl přímý zápis do elektronické třídní knihy až v době konání TřH (mimo platný rozvrh a suplování). V takovém případě by ale o této hodině chyběla informace v přehledu suplování, ve webové aplikaci v rozvrhu žáků apod.

Poznámka:
První dny školního roku nebo naopak v jeho závěru, budou-li pouze hodiny třídního učitele, pak je třeba před jejich vložením nejprve zrušit hodiny běžné výuky dle rozvrhu. Hromadně tak učiníme pomocí hromadného vyjmutí hodin (v modulu Suplování – změny rozvrhu), případně vložením absence „odp. - hodina odpadá“ pro všechny třídy (prostřednictvím modulu Plán akcí školy nebo v modulu Suplování).

Klíčová slova

třídnická třídnické hodina hodiny třídního učitele projekty laboratorní práce praxe výcvik