ZN0175

maximální počet známek v průběžné klasifikaci

11/14/2013

Krátce

Kde se nastavuje a jaký je největší možný počet známek v průběžné klasifikaci za pololetí.

Popis

Maximální počet známek průběžné klasifikace v jednom předmětu za pololetí se nastavuje v Parametrech systému Bakaláři na záložce Evidence. Toto nastavení (pro celou školu) si jednotliví vyučující mohou pro svoji potřebu snížit (v dialogu zápisu známek).

Do systému lze za pololetí v jednom předmětu zapsat nejvýše 50 známek.
Toto omezení je v programu nutné, např. s ohledem na navazující tiskové sestavy.
Více známek lze řešit např. shrnutím několik malých jedniček do jedné známky.

Klíčová slova

maximálně maximální počet známek průběžná průběžné klasifikace 30 50