ZN0176

poznámky k chování žáka, zapomínání úkolů a pomůcek apod.

3/4/2014

Krátce

Kam zapisovat drobné poznámky k chování, zapomínání apod. (po zavedení internetové žákovské knížky a elektronické třídní knihy).

Popis

Pro poznámky, drobná napomenutí (za zapomenutí úkolu, pomůcek, za nekázeň apod.) nebo naopak pro drobné pochvaly slouží hodnocení žáka v systému KOMENS ve Webové aplikaci.
Největší výhodou použití tohoto systému je, že vedení školy i třídní učitelé zde mohou např. přehledně zobrazit poznámky udělené všemi vyučujícími vybranému žákovi za dané období.

Pokud bylo na škole zvykem provádět zápis podobných poznámek do papírové třídní knihy, je třeba od toho upustit (poznámky v elektronické třídní knihy slouží k jinému účelu, rozhodně z nich nelze např. získat přehled udělených poznámek konkrétního žáka).

Klíčová slova

hodnocení poznámka poznámky poznámek chování zapomínání zapomenutí kázeň kázni