ZN0177

lyžařský výcvik, sportovní kurzy apod. v elektronické třídní knize

5/16/2015

Krátce

Jak zadat akci, které se účastní jen část třídy, přičemž zbytek zůstává ve škole.
Například když na lyžařský kurz pojede část třídy 7.A doplněna žáky ze 7.B a zbývající žáci obou tříd (kteří se kurzu neúčastní) se budou učit podle rozvrhu třídy 7.B.

Popis

V modulu Suplování vyjmeme z rozvrhu 7.A veškerou výuku v době konání kurzu (změny v rozvrhu - hromadné vyjmutí hodin) a na její místo vložíme absenci třídy (pro tento účel definovanou v konfiguraci např. LyžK) s uvedením pedagogického dozoru (bude moci provádět zápis v elektronické třídní knize).

V elektronické třídní knize třídy 7.B převedeme (přes nabídku data – obsazení jednotlivých skupin – žáci v jiné třídě) po dobu konání kurzu všechny účastníky do třídy 7.A. Naopak ze třídy 7.A převedeme do 7.B všechny žáky, kteří zůstávají ve škole.

Používá-li škola modul Plán akcí, zadáme zde lyžařský kurz pro odjíždějící pedagogy a pro účastníky akce z obou tříd (informace o akci pak bude zobrazena na webu přesně pro konkrétní žáky) nebo alespoň jako akci třídy 7.A (s poznámkou upřesňující účast žáků).

Poznámka.
Absence, zadaná žákům v TK jiné třídy, se „promítá“ do TK vlastní třídy, lze ji zde např. omluvit, nezapočítává se ovšem do žádného předmětu, jen do celkové absence za pololetí (na vysvědčení).

Klíčová slova

neúčast akce akci lyžařský výcvik lyžařského výcviku sportovní kurz přírodě