ZN0179

přechod systému na nový školní rok

8/22/2014

Krátce

Kdy a jak provést přechod systému na nový školní rok. Kdy můžeme začít zadávat úvazky pro další rok a sestavovat nový rozvrh.

Popis

Posunutí školního roku provádíme zpravidla koncem srpna (po opravných zkouškách za druhé pololetí viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0135) nebo nejpozději začátkem září pomocí speciální procedury (v modulu Společné prostředí - správce - nový školní rok - povýšení ročníku).
Odkládat tuto proceduru až po vyřešení klasifikace (odsunuté u některých žáků na září či říjen) se nedoporučuje, zejména s ohledem na použití dalších modulů např. internetové žákovské knížky nebo elektronické třídní knihy, s nimiž se začíná pracovat 1. září. Doplnit klasifikaci druhého pololetí po přechodu na nový školní rok není žádný problém. V případě potřeby lze řešit i opakování žáků posledního ročníku přesunem ze souboru bývalých žáků do aktuálních dat (pomocí nadstavbových - vlastních programů v nabídce nástroj).

Úvazky i rozvrh pro nový školní rok lze připravovat už během druhého pololetí stávajícího školního roku, aniž by se to jakkoliv dotýkalo dat žáků (pro modul Evidence zůstávají zařazeni v původních třídách). Na toto období pamatují Bakaláři možností nastavit nový školní rok jen pro úvazky, opět pomocí pro tento účel určené procedury (v modulu Společné prostředí - správce - nový školní rok - založit úvazky na nový školní rok).

Založením úvazků na příští školní rok vznikne nová datová struktura s kopií stávajících úvazků a vyučovacích skupin, v nichž se na třídy díváme z pohledu příštího školního roku (stávající 2.A je zobrazována jako budoucí 3.A), značení tříd lze případně pozměnit, řešit lze i spojování tříd s možnými přesuny žáků apod. Potlačeny pak jsou třídy a skupiny tvořené žáky stávajícího závěrečného ročníku, kteří budou později přesunuti do bývalých žáků – absolventů. Chybět v tuto chvíli budou pochopitelně hodiny ve třídách budoucího prvního ročníku, ty budeme muset teprve doplnit. Také úvazky stávajících tříd bude třeba celé projít a předělat dle učebního plánu odpovídajícího ročníku.
Alternativně existuje možnost založit nové úvazky úplně prázdné a zadat je od začátku znovu. To může být vhodnější pro některé typy škol, v nichž nastávají (na rozdíl třeba od základních škol nebo gymnázií) v průběhu studia větší změny předmětů a vyučujících.

Výše popsaný „optický posun“ tříd v tomto přechodném období se vrátí do „normálního“ stavu pomocí zmíněné procedury povýšení ročníku, zpravidla koncem srpna.
V průběhu této procedury bude také nakonec provedeno vyřazení žáků, u nichž se shoduje ročník se studijní délkou, tedy absolventů (včetně např. ošetření jejich výpůjček v modulu Knihovna). A samozřejmě budou nadále vyřazeny třídy a skupiny obsahující pouze absolventy. Současně se provede tzv. archivace závěru školního roku, která později umožní návrat do období konce druhého pololetí, budeme-li např. potřebovat vypsat přehledy prospěchu po opravných zkouškách (včetně loňských posledních ročníků).

Klíčová slova

posunout posun převést přechod systému nový školní rok povýšit ročník povýšení ročníku