ZN0181

tisk zákonných zástupců

10/7/2016

Krátce

Jak vytisknout zákonné zástupce v Evidenci po aktualizaci v září 2016.

Popis

Lze využít nově vytvořenou funkci ZakonZast() - viz https://skola.bakalari.cz/napoveda/fnzakon_zast.htm

Př:

K získání jména a příjmení maminky je třeba použít výraz

ZakonZast("M","PR_JM","TPJ")


Ve sloupcových seznamech pak lze pohodlně vybírat z nabídky:


U sestav (typicky karty žáka) je nutné nové sestavy naimportovat a případně je využít jako předlohu:


Klíčová slova

zákonný zástupce rodiče otec matka