ZN0185

Začátek Třídní knihy od např. 4. 9.

8/22/2017

Krátce

Jak založit Třídní knihu, když bude škola začínat až 4. 9. (1. 9. je pátek)

Popis

Doporučujeme uložit Rozvrh pro Suplování od 1. 9. Při spuštění Suplování zvolte ve spodní části tlačítko Kalendář a 1. 9. označte jako prázdniny. V Třídní knize zvolte režim práce třídní knihy celé školy, globální nastavení. V nabídce Konfigurace vyberte Týdny třídní knihy, odškrtněte 1. týden, 2. týden ve spodní části přepište na 1. a zvolte tlačítko Přečíslovat další týdny. Pak již budou všechny Třídní knihy začínat až 4. 9.

Poznámka: dle školského zákona školní rok začíná 1. 9., v Evidenci tedy zůstává datum zahájení vzdělávání 1. 9.

Klíčová slova

třídní kniha začátek