ZN0188

Definice množin tříd, učitelů

11/15/2018

Krátce

Jak zadat množinu (skupinu) tříd nebo učitelů

Popis

Ve Společném prostředí vytváříme množiny, které slouží pro použití v dalších modulech - úvazky, rozvrh, plán akcí, grafické zpracování klasifikace a webová aplikace.
Množiny tříd nastavíme na kartě Třídy (Datové soubory, Třídy, současný stav), tlačítko Definice množin tříd.
Množiny učitelů nastavíme na kartě Učitele (Datové soubory, Učitelé), záložka Školní údaje, Zařazení do množin.

Zadáváme zkratku a název množiny, které třídy (učitelé) množinu tvoří a pro které moduly je určena.

Klíčová slova

množina, skupina, tříd, učitelů