Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 16/17

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Změna barvy tlačítek ze zelené a modré na šedou. Některá tlačítka v kartě žáka barevně zvýrazněna. (11/2/2017)
 • Připraven tisk zápisového lístku na bianko formulář. (10/29/2017)
 • Aktualizována platová tabulka platná od 1. 11. 2017. (10/23/2017)
 • Evidenční moduly přepracovány do zcela nového vzhledu (verze 2018). (10/21/2017)
 • Aktualizován číselník škol a oborů. (9/16/2017)
 • Průběžně aktualizována procedura generování XML pro předávání dat z matrik a výkazu R44. (9/16/2017)
 • Upraveno generování výkazu R44 - první rediagnostika. (6/30/2017)
 • Upraveno generování výkazu R44 - FN=3 nebo 4. (6/26/2017)
 • Vylepšeno objednání iSIC/ITIC průkazů. (6/20/2017)
 • Nová položka v nabídce - Data, zobrazení osobních dat, žáci s doporučením ŠPZ.

  (6/15/2017)
 • Upraveno objednávání ISIC/ITIC karet. (6/15/2017)
 • Aktualizován europas v němčině dle nového vzoru. (4/15/2017)
 • Přijímací zkoušky - import z XML souboru z CERTISu rozšířen o položky s procentuální úspěšností v testech. (3/14/2017)
 • Do datové struktury žáků, zaměstnanců, rodičů v modulu Evidence a Přijímací řízení zařazena položka datová schránka (DAT_SCHRAN). (3/3/2017)
 • Aktualizovány europasy v češtině a angličtině dle nového vzoru. (2/9/2017)
 • Ošetřeno nechtěné odstranění kontaktní adresy (pakliže je jiná, než trvalé bydliště). (2/8/2017)
 • Upraven export do přijímacích zkoušek dle pokynů CERMATU. (2/8/2017)
 • Aktualizována přihláška 49 153 -nástavbové studium (dle vyhlášky 353/2016 a formuláře SEVT 2017). (1/20/2017)
 • Do přihlášek na SŠ vložen QR kód. V modulu přijímací řízení možno načíst data uchazeče z QR kódu uvedeného na přihlášce. (1/20/2017)
 • Do přihlášek 49 147 a 49 149 doplněn QR kód. (1/3/2017)
 • Aktualizováno Data, Export do DBF (XML,CSV) - ČŠI - národní šetření výsledků žáků dle požadavků ČŠI. (1/3/2017)
 • Aktualizovány přihlášky 49 147 a 49 149 (dle vyhlášky 353/2016 a formuláře SEVT 2016). (11/24/2016)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba generování Archů s předměty-známkami žáků (11/2/2017)
 • Rozhodné datum při generování úlohy pro VOŠ U-41. (10/31/2017)
 • Opraveny chyby v přihláškách na SŠ - sestavy je třeba odstranit a znovu doplnit použitím tlačítka "import z instalace". (10/21/2017)
 • Opraveny chyby při přechodu na nový rok. (7/5/2017)
 • Opravena chyba při generování položky PRVNI_REDIAG pro výkaz R44 (SW nebral v úvahu položku FIN=požadavek na zvýšené výdaje). (3/3/2017)
 • Opravena chyba při generování výkazu R44. (1/6/2017)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Nový modul na sdílení dokumentů a výukových materiálů mezi učiteli a žáky (11/16/2017)
 • Zjednodušení omlouvání nevyřízené absence (10/18/2017)
 • Přidána možnost zápisu do Třídní knihy při dohledu na akci školy (10/18/2017)
 • Do verze NEXT přidáno zobrazení Doplňků (6/30/2017)
 • Do verze NEXT přidána možnost tisku zpráv Komens (6/30/2017)
 • Do verze NEXT přidáno zobrazení textu na úvod (6/5/2017)
 • Do verze NEXT přidána Správa anket (5/18/2017)
 • Ve verzi Next při omlouvání absence zobrazen počet nevyřešených absencí (5/18/2017)
 • Do verze Next přidána možnost zapisovat do Třídní knihy denní a týdenní poznámku (5/18/2017)
 • Ve verzi NEXT při omlouvání absence zobrazen počet nevyřešených absencí žáka (5/9/2017)
 • Ve verzi Next možno přidat odkaz na webové stránky školy (4/21/2017)
 • Přidán volný modul Plán akcí (4/10/2017)
 • Ve verzi NEXT u zpráv Komens - Hodnocení je možno vybrat typ hodnocení (4/10/2017)
 • Ve verzi NEXT při zápisu absence zobrazena zameškanost v předmětu (4/10/2017)
 • Ve verzi NEXT je možno zobrazit místo názvu školy logo (4/10/2017)
 • Do verze NEXT přidána možnost zadávání čtvrtletní klasifikace (3/20/2017)
 • Ve verzi NEXT zobrazení vysvětlivek u Přehledu absence (2/25/2017)
 • Ve verzi NEXT se na úvodní straně po 15:00 zobrazí rozvrh na další den  (2/25/2017)
 • Do verze NEXT přidána možnost omlouvání absence (2/25/2017)
 • Ve verzi NEXT je možno k domácím úkolům připojit soubory (2/25/2017)

Opravené chyby:

 • Oprava chyby s respondenty v anketách (12/6/2017)
 • Oprava chyby se zobrazováním průběžné klasifikace (11/16/2017)
 • Opravy chyby při zápisu do Třídní knihy (11/16/2017)
 • Oprava chyby s nezobrazováním zpráv Komens v mobilních aplikacích (11/10/2017)
 • Ve verzi Next oprava zobrazení Suplování (5/18/2017)
 • Oprava chyby při zobrazování průběžné klasifikace (5/9/2017)
 • Oprava chyby u funkce "Zapomenuté heslo" (5/9/2017)
 • Ve verzi Next oprava zobrazení suplování pohotovosti a dozoru (4/21/2017)
 • Ve verzi Next při zápisu do TK zobrazení pořádkové služby  (4/21/2017)
 • Oprava chyby u funkce "Zapomenuté heslo" (3/8/2017)
 • Ve verzi Next oprava zobrazení opakovaných akcí v Plánu akcí (2/25/2017)
 • Ve verzi Next oprava zobrazení v prohlížeči Internet Explorer (2/25/2017)

Podpůrné programy

Nové prvky:

 • Aktualizace modulu vzdálené podpory (BakaTeam). (5/26/2017)

Opravené chyby:

 • Plánování aktualizace systému. (4/21/2017)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Archivace nových tabulek na SQL. (4/20/2017)

Portál systému Bakaláři

Opravené chyby:

 • Aktualizace modulu pro objednávání karet ISIC a ITIC. (6/13/2017)