Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Nová vysvědčení pro rok 2019. (5/16/2019)
 • Textové soubory (slovníky ang., něm., pol. a europas) uloženy do tabulky (na SQL), editace možná v Nástroj, Nadstavbové programy). (2/10/2019)
 • Aktualizován číselník škol a oborů (pro školy doplněny obory otvírané od 1. 9. 2019) (2/10/2019)
 • V modulu Evidence nová volba v nabídce Data, Množiny žáků (pro školní akce, ...). (1/2/2019)
 • Aktualizovány platové tabulky. (1/1/2019)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Zápis z tématických plánů v třídní knize v případě týdenního zápisu.  (10/11/2019)
 • Vylepšen přehled pravidelných plateb pro rodiče.  (9/13/2019)
 • Volný modul rozvrh umožňuje zobrazení v dotykové variantě.  (9/13/2019)
 • V třídní knize je možné vybírat témata z tématických plánů.  (9/13/2019)
 • Přechod na nový školní rok v modulu družina.  (8/27/2019)
 • Modul GDPR převeden do webové aplikace. (8/27/2019)
 • Možnost vygenerovat v platbách variabilní symbol pomocí evidenčního čísla.  (8/27/2019)
 • Do družiny byly doplněny tisky.  (6/13/2019)
 • V mobilní aplikaci lze prohlížet souhlasy v GDPR.  (6/13/2019)
 • Úpravena responzivita aplikace pro mobilní zařízení.  (5/10/2019)
 • Volný modul rozvrh reaguje na parametry ze suplování.  (5/10/2019)
 • Při zápisu průběžné klasifikace přidána možnost zobrazit známky z pohledu žáka (4/17/2019)
 • V třídní knize zadaní hospitace a poučení o bezpečnosti (3/8/2019)
 • Zadání fixního celkového hodnocení (3/8/2019)
 • Filtr u zpráv Komens typu Hodnocení a Omluvenka (3/8/2019)
 • Filtr v přijatých a odeslaných zprávách Komens (1/18/2019)
 • Zápis slovního hodnocení v předmětech i celkového slovního hodnocení (1/18/2019)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Do nápovědy doplněn video manuál.  (6/24/2019)
 • Přidána obrazovka s novinkami v modulu Rozvrh.  (4/25/2019)
 • V případě překrývání času hodin (např. za účelem obědové pauzy) program upozorní na kolizi při nasazení hodin do rozvrhu. Hodiny však lze do rozvrhu i přes varování nasadit.  (4/24/2019)
 • Nasazení více hodin najednou
  V rozvrhu hodin tříd či učitele je možno tažením myši nasadit více hodin najednou (např. u hodin odborného výcviku). (4/24/2019)
 • Specifikace předmětů
  U nasazených předmětů je možné doplnit specifikaci (např. u Českého jazyka rozlišit mluvnici a literaturu). 
  Specifikace se definují ve složce Konfigurace  - Specifikace předmětů. Nasazují se přímo v rozvrhu třídy či učitele - volba Specifikace předmětů v panelu nástrojů. (4/24/2019)
 • Zdokonalené ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu
  Při ukládání dat pro Suplování a Třídní knihu již není potřeba rušit změny v Suplování po datu platnosti nového rozvrhu. (4/24/2019)
 • Pedagogická asistence
  V rozvrhu třídy či učitele je možno nasadit pedagogickou asistenci u žáků - volba Pedagogická asistence v panelu nástrojů. (11/1/2018)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Napojení třídní knihy na nové tématické plány (9/6/2019)

Archivace a dearchivace

Nové prvky:

 • Do rychlých voleb doplněna možnost archivovat pouze nové webové moduly.  (9/17/2019)

Suplování

Nové prvky:

 • Do suplování doplněn kalendář prázdnin na školní rok 2019/20 (8/30/2019)

Tematické plány

Nové prvky:

 • Přidána možnost definovaní vlastní sestavy pro tisk tématických plánů.  (10/21/2019)

Modul GDPR

Nové prvky:

 • Doplněna sestava se stavem souhlasu.  (5/15/2019)