Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 18/19

Webová aplikace

Nové prvky:

  • Vylepšen přehled pravidelných plateb pro rodiče.  (9/13/2019)
  • Volný modul rozvrh umožňuje zobrazení v dotykové variantě.  (9/13/2019)
  • V třídní knize je možné vybírat témata z tématických plánů.  (9/13/2019)
  • Přechod na nový školní rok v modulu družina.  (8/27/2019)
  • Modul GDPR převeden do webové aplikace. (8/27/2019)
  • Možnost vygenerovat v platbách variabilní symbol pomocí evidenčního čísla.  (8/27/2019)

Suplování

Nové prvky:

  • Do suplování doplněn kalendář prázdnin na školní rok 2019/20 (8/30/2019)

Třídní kniha

Nové prvky:

  • Napojení třídní knihy na nové tématické plány (9/6/2019)