Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Doplněn tisk třídní knihy v družině za minulý rok.  (12/1/2020)
 • Doplněna možnost importu výpisů s více hlavičkami.  (12/1/2020)
 • Doplněn přehled počtu návštěv v přehledu přihlášení.  (12/1/2020)
 • V třídní knize lze k hodině zapisovat příznaky hodin. (10/23/2020)
 • Přidán import CSV z UniCredit Bank.  (10/23/2020)
 • Žáci si mohou domácí úkol označit jako hotový.  (10/23/2020)
 • Doplněna správa příloh k domácím úkolům, kde lze nepotřebné přílohy smazat.  (10/23/2020)
 • Doplněn redirect ze starých volných modulů na nové.  (9/1/2020)
 • Byla zablokována stará mobilní aplikace.  (8/27/2020)
 • Aplikace přepsána do nového vzhledu.  (8/27/2020)
 • Z webové aplikace lze vynutit načtení parametrů změněných v desktopu.  (8/27/2020)
 • Zprávy z portálů se nyní zobrazují i na webu.  (8/27/2020)
 • Na kartě žáka jsou dostupné sestavy se sloupcových seznamů vydefinovaných v desktopu.  (8/27/2020)
 • Zpřístupněna editace některých údajů na kartě žáka.  (8/27/2020)
 • Předěláno napojení na VIS službu.  (8/27/2020)
 • V platebním modulu jsou vidět absolventi a lze s nimi pracovat.  (8/27/2020)
 • V Platebním modulu lze vybrat osoby jako účetní a rozšířit jim možnost práce s doklady.  (8/27/2020)
 • Vylepšeno zabezpečení příloh komens.  (8/27/2020)
 • Podpora pro mobilní aplikaci. Možnost prokliku z mobilu na web.  (6/15/2020)
 • V platbách přidána možnost uzavřít účet žákovi.  (6/15/2020)
 • Přidána editace textu, který se zobrazí v případě dluhu.  (6/15/2020)
 • U plateb přidán QR kód pro snadnější zaplacení.  (6/15/2020)
 • Doplněno okno informující o blížícím se odhlášení. (6/3/2020)
 • V klasifikaci se zobrazují žáci s neúčastí ve výuce. (6/3/2020)
 • V družině doplněna poznámka pro žáky. (6/3/2020)
 • Na webu lze zorganizovat online schůzku a připojit se k ní. (6/3/2020)
 • U komensové zprávy se zobrazuje velikost přílohy.  (4/27/2020)
 • Rozšířeny sestavy v platbách.  (4/8/2020)
 • Učitel v odpovědi na domácí úkol může poslat přílohu.  (4/8/2020)
 • Učitel může poslat rodiči kopii zprávy určené žákovi. (4/8/2020)
 • Povýšení verze DevExpressu.  (4/8/2020)
 • Příloha komens může mít 10MB.  (3/19/2020)
 • Do družiny doplněn hromadný odchod na zájmový útvar.  (3/6/2020)
 • Doplněny tisky do třídního fondu.  (3/6/2020)
 • Datový konektor umí zobrazit rozvrh i na jiný než aktuální den.  (2/11/2020)
 • Doplnění hodnocení Komens na kartu žáka.  (2/11/2020)
 • Notifikace pro mobilní aplikaci.  (2/11/2020)
 • V družině lze editovat příchody a odchody. (12/11/2019)
 • V klasifikaci lze pracovat s 99 sloupci.  (12/11/2019)
 • Zpřístupněna karta žáka pro čtení.  (12/11/2019)
 • Úprava práv vychovatelů v modulu družina (11/12/2019)

Opravené chyby:

 • Opravy zápisu pololetní klasifikace.  (12/15/2020)
 • Opravy spojené s uživatelským ukončováním domácích úkolů.  (12/1/2020)
 • Opraveno zadávání absence v mobilní aplikaci.  (12/1/2020)
 • Opravena chyba se zobrazováním iframe videí ve zprávách.  (12/1/2020)
 • Opraven import platebních výpisů do modulu platby.  (10/23/2020)
 • Upraven volný výběr příjemců v komens.  (10/23/2020)
 • Opravena chybná práce s právy třídního učitele na kartě žáka.  (10/23/2020)
 • Upraveno chování našeptavače na kartě žáka v případě rychlého zadávání.  (10/23/2020)
 • Opravena chyba s nadbytečnými notifikacemi pro mobilní aplikaci.  (10/23/2020)
 • Do widgetu plánu akci doplněno zobrazování státních svátků.  (10/23/2020)
 • Opravena chyba s přístupem do průběžné klasifikace v některých případech.  (10/23/2020)
 • Doplněny úvodní texty na stránku s přehledem.  (10/7/2020)
 • Oprava zápisu suplované hodiny v třídní knize.  (10/7/2020)
 • Oprava zobrazování domácích úkolů u úvazků s více skupinami.  (10/7/2020)
 • Opravena chyba, kdy se neodesílaly notifikace na mobil.  (9/23/2020)
 • Opravena chyba zobrazování v prohlížeči Edge a Chrome (9/8/2020)
 • Opravena funkce Zůstat přihlášen (9/8/2020)
 • Opraveno zobrazování widgetů Plán akcí a Rozvrh (9/8/2020)
 • Opravena chyba se zobrazováním úvodní stránky v prohlížeči Safari.  (9/3/2020)
 • Opětovná oprava  chybného nastavení collation na serveru, která znemožňovala používání komens.  (9/1/2020)
 • Opravena chyba při špatném nastavení collation na serveru.  (9/1/2020)
 • Opravena chyba se scrollováním zprávy komens.  (9/1/2020)
 • Optimalizace odesílání zpráv Komens.  (8/30/2020)
 • Opravena chyba s pomalým načítáním úvodní stránky a komens na některých školách.  (8/29/2020)
 • Opravena chyba s přihlašováním v případě, že nebyly v parametrech položky pro historii žáka.  (8/28/2020)
 • Opravena chyba s přesměrováním při pokusu o přístup do staré aplikace.  (8/28/2020)
 • Opravena práce s dohledy na školní akci v třídní knize.  (8/27/2020)
 • Opraven přehled přihlášení, kdy nefungovalo stránkování a tisk.  (8/27/2020)
 • Opravena chyba s nahráváním souborů v mobilní aplikaci, kdy se nevytvářel náhled na obrázek.  (8/27/2020)
 • Opravena chyba se zobrazováním obsahu plánu akcí.  (8/25/2020)
 • Opraveno zjišťování jazyka uživatele.  (6/25/2020)
 • Opraven import bankovních výpisů v platebním modulu.  (6/25/2020)
 • Opraveno přesměrování na přihlašovací obrazovku, pokud uživatel není přihlášen.  (6/25/2020)
 • Oprava zápisu pololetní klasifikace (6/17/2020)
 • Oprava filtru v online schůzkách.  (6/15/2020)
 • Opravena chyba při zadávání zprávy Komens uživateli typu ředitelství (6/3/2020)
 • Opraveno zobrazení v třídní knize ve variantě, kdy hodinu vyučuje více učitelů. (6/3/2020)
 • Opraveno propojení účtů, pokud uživatel využívat funkcionalitu pro trvalé přihlášení. (6/3/2020)
 • Doplněna knihovna potřebná pro korektní běh grafického zpracování klasifikace na webu.  (5/6/2020)
 • Opraveno odesílání push notifikací pro mobilní zařízení.  (4/27/2020)
 • Opraveno chování domácího úkolu, pokud byl zadán více skupinám.  (4/27/2020)
 • V družině opraven výběr žáků pro hromadný příchod.  (4/27/2020)
 • Opraven import csv dokumentu do plateb.  (4/8/2020)
 • Opravena chyba při vstupu do služeb na úvodní stránce.  (4/8/2020)
 • V třídní knize nelze u domácího úkolu napsat prázdné datum.  (3/19/2020)
 • Opraveno chybějící tlačítko Odeslat v Komens.  (3/19/2020)
 • Opraven problém s vytvářením ankety.  (3/19/2020)
 • Opraveno chybné spouštění CASu.  (2/12/2020)
 • Opraveno propojení na strava.cz (2/11/2020)
 • Oprava LiveID ve variantě při propojení více účtů.  (2/11/2020)
 • Oprava načítání pololetí pro mobilní aplikaci. (2/11/2020)
 • Opraveno filtrování zpráv KOMENS.  (12/11/2019)
 • Opravena chyba se zadáváním týdenní skladby v družině.  (12/11/2019)

Knihovna

Nové prvky:

 • Doplněna načítací obrazovka při startu knihovny.  (5/18/2020)
 • Doplněna možnost provést inventuru knihovny.  (5/18/2020)
 • Během přidávání nové knihy lze vybrat číselnou řadu, která se má použít.  (2/6/2020)
 • Vyřazenou Knihu lze vrátit zpět. (2/6/2020)
 • Doplněn import haléřů z původní aplikace.  (12/16/2019)

Opravené chyby:

 • Oprava načítání informací ke knize z NK.  (1/6/2021)
 • Opravena chyba s načítáním čísla ISIC karty do knihovny.  (5/18/2020)
 • Opravena chyba s řazením v tiscích.  (3/6/2020)

Evidenční moduly

Opravené chyby:

 • Oprava načtení QR kódu do Přijímacího řízení.  (3/10/2020)

Rozpis maturit

Nové prvky:

 • Možnost přesunu již vytvořených rozpisů na jiné dny (v souvislosti s uvolněním ústních MZ od 9. resp 10.6.). (5/15/2020)

Tematické plány

Opravené chyby:

 • Úpraven focus na záznam po editaci detailu plánu.  (3/6/2020)
 • Úpraven import šablon tématických plánů.  (3/6/2020)

Portál systému Bakaláři

Nové prvky:

 • V měsíci září a říjen umožněn import ze Zápisu Online minulého školního roku (9/7/2020)
 • V sekci Služby vytvořen Přehled školení a seminářů systému Bakaláři. (5/15/2020)
 • V sekci Služby vytvořen Přehled přijatých zpráv pro pohodlné prohlížení. (5/15/2020)
 • Automatická úprava hodnocení žáků v důsledku COVID-19. (5/15/2020)
 • Import dat ze Zápisů Online do Zápisů v Bakalářích. (4/7/2020)
 • Umožnění přístupu na chat podpory Bakalářů pomocí tlačítka v horním panelu. (4/7/2020)

Rozvrh

Nové prvky:

 • Tisk kombinovaných rozvrhů (10/15/2020)
 • Zdokonalené tisky při spojení hodiny přes úvazky (10/15/2020)
 • Úpravy pro distanční výuku. (10/7/2020)

Opravené chyby:

 • Opravena chyba s ukládáním parametrů tisku rozvrhu učitelů.  (9/10/2020)
 • Opravena chyba v tisku přehledu učitelů. (9/10/2020)

Modul GDPR

Opravené chyby:

 • Úprava tiskových sestav pro plnoleté žáky.  (12/11/2019)

Třídní kniha

Nové prvky:

 • Úpravy pro distanční výuku. (10/7/2020)
 • Automaticky se opraví počítání absence žáků do 10. 3. 2020. (5/18/2020)
 • Do tisků třídních knih je přidána volba o tisku zrušení výuky od 11.3.2020 (5/18/2020)
 • Do sestav Absence žáků doplněna sestava Přítomnost žáků ve třídě (inverzní sestava k Aktuální absence žáků ve třídě). (5/18/2020)
 • Do sestav Ostatní sestavy doplněna sestava Přehled domácích úkolů. (5/18/2020)

Suplování

Nové prvky:

Nové prvky:

 • Upravena datová struktura pro družinu. (6/3/2020)