Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 20/21

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Doplněno vyhledávání datových schránek na kartě žáka.  (8/19/2021)
 • Po přihlášení se zobrazuje dotaz s žádostí o možnost zobrazovat personalizované informace.  (8/19/2021)
 • Doplněn tisk výchovných opatření.  (6/7/2021)
 • Upraveno zobrazování menu.  (6/7/2021)
 • Doplněny covidové položky na kartu žáka.  (6/7/2021)
 • Doplněno hromadné zapisování výchovných opatření. (6/7/2021)
 • Doplněna sestava pro tisk čestného prohlášení o testování na Covid-19. (5/6/2021)
 • Doplnění covid položek na kartu žáka (4/19/2021)
 • Přihlášení na osobní konzultace pomocí ankety (4/19/2021)
 • Na kartě žáka, Výchovné opatření doplněna možnost zadat  text na vysvědčení.  (4/19/2021)
 • Do zpráv Komens doplněno upozornění, že zprávy nelze považovat za důvěrné.  (3/25/2021)
 • Opraveny nalezené chyby a vylepšen výkon aplikace.  (3/8/2021)
 • Ze zprávy Komens - omluvenka má učitel možnost absenci rovnou omluvit. (3/1/2021)
 • Do aplikace byla přidán částečný překlad do Vietnamštiny.  (3/1/2021)
 • U zprávy Komens - omluvenka mohou rodiče vybrat datum a čas absence. (3/1/2021)
 • V aplikaci lze zobrazit průchody učitelů v docházkovém systému.  (3/1/2021)
 • Lze zadat domácí úkol, který nebude mít vazbu na hodinu v třídní knize.  (1/22/2021)
 • Doplněno zobrazení celkového slovního hodnocení. (1/22/2021)
 • Online schůzky lze organizovat i přes Google Meets.  (1/22/2021)

Opravené chyby:

 • Opraveno zobrazování volného modulu plánu akcí a pověřence.  (8/24/2021)
 • Upraveno zobrazování suplování obecného dohledu. (8/19/2021)
 • V platbách opraveno načítání výpisů z banky.  (8/19/2021)
 • Načítání dat o čtenáři v knihovně.  (8/19/2021)
 • Grafické opravy v anketách. (8/19/2021)
 • Opraveno vyplňování data na tisku výchovného opatření.  (6/24/2021)
 • Opraveno zadávání celkového slovního hodnocení na vysvědčení.  (6/18/2021)
 • Oprava importu platebních výpisů.  (6/16/2021)
 • Oprava práv na kartě žáka.  (6/15/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (6/11/2021)
 • Opraveno drop-down menu v anketách.  (6/10/2021)
 • Opraveno načítání služeb.  (6/10/2021)
 • Optimalizována rychlost karty žáka.  (6/7/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace na kartě žáka.  (5/20/2021)
 • Opraveno omlouvání absence v komens, pokud přijde omluvenka bez datumu.  (5/17/2021)
 • Opraveno zobrazování knihovny v menu.  (5/5/2021)
 • Oprava zápisu pololetní klasifikace, kdy nešlo smazat známku.  (5/4/2021)
 • Opraveno dlouhé načítání nástěnky.  (4/29/2021)
 • Opraven vstup do volného modulu suplování a seznamu pověřenců.  (4/26/2021)
 • Opraveno přihlašování pomocí CAS.  (4/21/2021)
 • Opraven proklik z mobilní aplikace do webové části.  (4/19/2021)
 • Opraveno spojování stejných úkolů v třídní knize.  (4/19/2021)
 • Opraveno mazání řádků předpisu v pravidelných platbách.  (4/19/2021)
 • Opraveny chyby s omlouváním absence ze zpráv Komens.  (4/19/2021)
 • Opraveno zobrazování uživatelských sestav.  (4/8/2021)
 • Opraven import výpisu pro komerční banku.  (4/8/2021)
 • Upraveno logování aplikace.  (4/1/2021)
 • Opraven formulář v třídní knize pro týdenní zápis.  (3/24/2021)
 • Opravena chyba s načítáním úvazků pro klasifikaci.  (3/19/2021)
 • Upraveno načítání servisu zpráv komens.  (3/17/2021)
 • Opraven vstup do správy anket.  (3/16/2021)
 • Opraveno přikládání příloh ke zprávě KOMENS v mobilní aplikaci.  (3/10/2021)
 • Opravena platnost superusera.  (3/9/2021)
 • Opraveno zobrazování data u opravné zkoušky, která byla uložena bez data.  (3/1/2021)
 • Opravy chyb na kartě žáka. Úprava práv a chování karty žáka při editaci.  (3/1/2021)
 • Opraveno zadávání datumu vysvědčení.  (1/28/2021)
 • Opraveno zobrazování klasifikace u žáka, která se v některých variantách nezobrazovala.  (1/27/2021)
 • Optimalizace odezvy webové aplikace.  (1/22/2021)
 • Opravena chybná notifikace v mobilu na domácí úkol.  (1/22/2021)
 • Opraven tisk přehledu přihlášení.  (1/22/2021)