Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

Evidenční moduly

Nové prvky:

 • Nová sestava Proužky pro rodiče se jmény u rozdělených účtů (5/15/2023)
 • Úprava kontroly datové struktury.  (5/11/2023)
 • Aktualizace číselníku škol. (5/10/2023)
 • Úprava datové struktury. (5/9/2023)

Opravené chyby:

 • Oprava generování loginů pro rodiče při použití výrazu z PUBLIC.INI. (5/31/2023)
 • Oprava zadání závěrečné zkoušky u cizích osob. (5/22/2023)
 • Oprava cizích osob konajících pouze závěrečnou zkoušku. (5/10/2023)

Třídní kniha

Opravené chyby:

 • Oprava zobrazování doporučení ŠPZ při zápisu klasifikace. (5/15/2023)

Suplování

Opravené chyby:

 • Umožněn tisk uživatelům bez práva ukládat změny. (6/7/2023)
 • Opravena chyba v tisku při nastavení parametrů stránky. (6/7/2023)
 • V tisku přehledu suplování zobrazena informace o zvoleném filtru. (6/6/2023)
 • Úpravy v odesílání přehledu suplování na e-mail. (6/6/2023)
 • Změna délky trvání akce v Plánu akcí se naimportuje i do Suplování. (6/6/2023)
 • Oprava tisku zkratky učebny v Aktuálním rozvrhu. (6/5/2023)

Webová aplikace

Nové prvky:

 • Nové upozornění na plánované odhlášení z webové aplikace.  (5/29/2023)
 • Povýšení verze Entity Framework Core. (5/29/2023)

Opravené chyby:

 • Opraven zápis absence z minulé hodiny v třídní knize, pokud žádná absence nebyla zapsána.  (5/31/2023)
 • Opraveno otevření detailu hodiny v rozvrhu.  (5/29/2023)
 • Opraveno načítání bankovního výpisu z Komerční banky.  (5/29/2023)
 • Opraveno otvírání detailu akce ve volném modulu.  (5/29/2023)
 • U kopie zprávy v komens upraven výpis příjemců.  (5/29/2023)
 • Upraveno ukládání čtvrtletní klasifikace. (5/29/2023)
 • Opraveno vyhledávání datová schránky na kartě žáka.  (5/29/2023)
 • Opraven formulář pro odeslání připomínky k domácímu úkolu.  (5/29/2023)
 • Optimalizováno načítání domácích úkolů.  (5/29/2023)
 • Opravena validace v platbách při nevyplněném typu platebního předpisu.  (5/29/2023)

Rozpis maturit

Opravené chyby:

 • Oprava chyby při kontrole rozpisů. (5/11/2023)

Výkazy suplování

Opravené chyby:

 • Oprava Výkazu suplování - Výkaz proměnlivých složek. (5/23/2023)