Online nástroj pro efektivní kariérové poradenství

Salmondo je webová pomůcka určená pro studenty základních a středních škol a jejich výchovné poradce, kterou od roku 2018 využívá již přes 200 škol z celé ČR. Díky psychologickým testům a dalším nástrojům studenti snadno zjistí, které profese a studijní obory dobře odpovídají jejich osobnostem, zájmům a silným stránkám. Aplikace je připravena tak, aby s ní žáci mohli pracovat plně samostatně, výsledky jsou však zároveň ideálním podkladem pro další výchovné a kariérní poradenství.

Proč využívat Salmondo na Vaší škole?

Salmondo jsme vytvořili především proto, aby usnadnilo práci výchovným poradcům, kteří se oblasti kariérového poradenství mají věnovat, nicméně jim často chybí dostatečné časové možnosti a jednoduché, kvalitní nástroje, se kterými mohou pracovat. Salmondo vaší škole:

  • Přinese jednodušší a efektivnější poradenství
  • Dodá podklady pro práci výchovného či kariérového poradce
  • Přinese přidanou hodnotu pro rodiče, studenty i uchazeče

Co na Salmondo říkají studenti?

studentům pomohlo Salmondo s výběrem dalšího studia a kariéry.

studentů by Salmondo doporučilo svým spolužákům.

Aplikace pro základní i střední školy

Potřeby žáků základní a střední školy vzhledem ke kariérové volbě, stejně jako jejich kognitivní schopnosti, jsou velmi odlišné. Proto jsme připravili oddělené verze pro obě tyto skupiny. Struktura obou aplikací je podobná, obě jsou však přizpůsobeny věku jejich uživatelů - ať už jde o složitost textů či výběr vhodných testů a metod.

Názory odborníků

„Psychologické testy a dotazníky mohou výrazně napomoci k prohloubení sebepoznání. Na Salmondu oceňuji, že neposkytuje jeden test nebo dotazník, ale nabízí jich několik a se studenty dále systematicky pracuje.”

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd ČR