Cestovní příkazy

Uživatelé si mohou zjednodušit vyplňování cestovních příkazů. Po vyplnění příslušných dat je nezbytné provést přepočítání jednotlivých položek z nabídky data, operace s daty, provedení operace. Přepočet se provádí u všech položek. Tiskovým výstupem je sestava cestovní příkaz, který po podepsání příslušnými pracovníky se uloží do hospodářské evidence školy.
Aktualizace 3. 10. 2010: Doplnění položky začátek pracovního výkonu, opravena chyba v celkovém součtu částky za pracovní cestu, přidán filtr, index a sestava s cestovním příkazem dle formuláře ze SEVTu.
autor:František Zouhar, Dalibor Carda
upravil: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShCest.zip.
Stáhnout soubor ShCest.zip
V adresáři \EVID\S1 založte adresář CESTPRIK, v něm dekomprimujte ShCest.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete aplikaci evidence cestovních příkazů.

Upgrade řešte přes novou instalaci a Správce, Import z DBF souboru (původní tabulky SOUBOR.DBF).

Může se hodit
Stažení souboru ShCest.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací