Evidence hospitací

Aplikace Hospitace slouží k evidenci hospitací ředitelství školy.
autor: František Zouhar
upravil: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShHospit.zip.
Stáhnout soubor ShHospit.zip
V adresáři \EVID\S1 založte adresář HOSPIT, v něm dekomprimujte ShHospit.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete aplikaci evidence hospitací.

Může se hodit
Stažení souboru ShHospit.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací