Evidence finančních odměn studentům

Zpracování evidence finančních odměn studentům.
autor: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShOdmeny.zip.
Stáhnout soubor ShOdmeny.zip
Dekomprimovaný soubor ShOdmeny.app nakopírujeme např. na flash disk (F:\) a v modulu Evidence zvolíme v nabídce Nástroj, Přikaz FoxPro, zde zadáme příkaz DO F:\SHODMENY.APP a stiskneme tlačítko provést.

Rozšiřující funkce:  po instalaci
v kartě žáka, záložka Další1 - obsahuje kolonky pro evidenci odměn
nabídka Sestavy, Sestavy - reports, nová položka nabídky "odměny studentů"
v nabídce Data - nová položka "anulování odměn" (na konci roku)

Odinstalace:
Soubor ShOdmeny.app nakopírujeme např. na flash disk (F:\) a v modulu Evidence zvolíme v nabídce Nástroj, Přikaz FoxPro, zde zadáme příkaz DO F:\SHODMENY.APP WITH "UNINST" a stiskneme tlačítko provést.


Funkce programu

Evidence odměn je připravena v kartě DALŠÍ.
Položky se šedým podkladem nepřístupné pro zápis, sumarizační položky se dopočítají ihned po vkládání údajů.

Použité proměnné:

ODM1_ až ODM12_ odměna za září, říjen,...,srpen
ODMP1_ až ODMP12_ prémie za září, říjen,...,srpen

Konec školního roku:

položky je nutno vynulovat v nabídce Data, Anulování plateb

Může se hodit
Stažení souboru ShOdmeny.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací