Pokladna

Aplikace vychází z účetních dokladů, které jsou vedeny pokladníkem. Předností je jediný zápis v obecné obrazovce. Druh dokladu je odlišen nabídkou v číselníku ("P" - příjmový doklad, "V" - výdajový doklad a "*" - se použije na převod financí do následujícího měsíce). Položky měsíc, rok a druh dokladu se využívají ve filtrech, proto je doporučeno doplňovat je z číselníku. Výstupy v reportech jsou příjmový doklad, výdajový doklad, pokladní kniha za rok a pokladní kniha za měsíc.
recenze: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShInBaka.zip.
Stáhnout soubor ShInBaka.zip
V adresáři \EVID\S1 založte adresář D_POKLAD, v něm dekomprimujte ShInBaka.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete tuto aplikaci.

Může se hodit
Stažení souboru ShInBaka.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací