Zápočet praxe

Pomůcka na stanovení zápočtu let zaměstnance pro potřeby PaM (stanovení platového zařazení). Výstupem je podklad pro zápočet let zaměstnance. Při přepočtu let může nastat drobná diference (1 - 2 dny).
recenze: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor shpraxe.zip.
Stáhnout soubor shpraxe.zip
V adresáři \EVID\S1 založte adresář D_PRAXE, v něm dekomprimujte shpraxe.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete tuto aplikaci.

Může se hodit
Stažení souboru shpraxe.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací