Evidence plateb

Důležitá poznámka úvodem.
Základní aplikace pro evidenci plateb žáků je integrována přímo v modulu Evidence (viz nápověda).

Vedle základní aplikace pro evidenci plateb mohou uživatelé alternativně používat dříve vytvořenou aplikaci pro jednoduchou evidenci plateb.
autor: Josef Grosser
            Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShSkolne.zip (pro 1-10 plateb ročně), resp. soubor ShSkol12.zip (pro 12 plateb ročně).
Stáhnout soubor ShSkolne.zip (pro 1-10 plateb ročně)
Stáhnout soubor ShSkol12.zip (pro 12 plateb ročně)
Dekomprimovaný soubor ShSkolne.app (případně ShSkol12.zip) nakopírujeme např. na flash disk (F:\) a v modulu Evidence zvolíme v nabídce Nástroj, Přikaz FoxPro, zde zadáme příkaz DO F:\SHSKOLNE.APP (případně DO F:\SHSKOL12.APP) a stiskneme tlačítko provést.

Rozšiřující funkce po instalaci

 • v kartě žáka, záložka Další - obsahuje kolonky pro evidenci plateb
 • nabídka Sestavy, Sestavy - reports, nová položka nabídky "platby"
 • v nabídce Data - nová položka "anulování plateb" (na konci roku)
 • operace pro vypočtení dluhu (Data, Definice operací) - je prováděna v kartě žáka při změně údajů a před tiskem sestav "platby "

Odinstalace

Soubor ShSkolne.app (případně ShSkol12.app) nakopírujeme např. na flash disk (F:\) a v modulu Evidence zvolíme v nabídce Nástroj, Přikaz FoxPro, zde zadáme příkaz DO F:\SHSKOLNE.APP WITH "UNINST" (případně DO F:\SHSKOLNE.APP WITH "UNINST") a stiskneme tlačítko provést.


Funkce programu

 • Evidence plateb je připravena v kartě DALŠÍ. Je připravena na max. 10 resp. 12 splátek s ohledem na individuální splátky každého žáka.
 • Do sloupce PLÁN se zapisuje splátkový kalendář jednotlivých žáků (většinou jsou položky stejné pro mnoho žáků – možno předdefinovat funkcí DATA/ZMĚNY OS. DAT/JEDNÉ POLOŽKY/NAHRAZENÍ HODNOTOU.
 • Do sloupce SKUTEČNOST se zapisují skutečně proběhlé platby. Položka KÓD slouží pro zaevidování druhu platby (např. Hotovostně, Převodem, Složenkou apod) pro rychlejší zpětné dohledávání dokladů.
 • Položky se šedým podkladem mají informativní hodnotu a jsou nepřístupné.
 • Položka PŘEDPIS, ZAPLACENO a AKTUÁLNÍ DLUH se dopočítá ihned po vkládání údajů.

Použité proměnné

 • SD1_ až SD12_ datum splátky (plán)
 • S1_ až S12_ splátka (plán)
 • PD1_ až PD12_ datum splátky (skutečnost)
 • P1_ až P12_ splátka (skutečnost)
 • K1_ až K12_ kód platby
 • DLUH_ aktuální dluh

Konec školního roku

 • položky je nutno vynulovat v nabídce Data, Anulování plateb

Související sestavy: (SESTAVY/REPORTS/DALŠÍ PLATBY)

 • Evidence splátek a plateb- tiskne plán splátek a všechny zaevidované platby jednotlivců
 • Rozpis splátek – dopis rodičům - individuální splátkový kalendář
 • Upomínky – urgence k uhrazení dluhu
 • Seznam všech dlužníků, suma dluhů
 • Složenka
Může se hodit
Stažení souboru ShSkolne.zip Stáhnout
Stažení souboru ShSkol12.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací