Řízení turnaje

Aplikace slouží k řízení turnaje pomocí počítače (s doporučenou projekcí).
Program byl vyvinut pro řízení ve stolním tenise. V nabídce Správce, Základní parametry turnaje se nastavuje zejména hrací systém. Ten předpokládá nejvýše dvě kola - každé z kol buď skupinový systém nebo vylučovací systém.
autor: Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor ShTurnaj.zip.
Stáhnout soubor ShTurnaj.zip
V adresáři BAKALARI\EVID\S1 založte adresář TURNAJ, v něm dekomprimujte ShTurnaj.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete aplikaci Řízení turnaje.


Funkce programu

Práce v kartě

Hráče lze kromě standardního zápisu vybrat z číselníku stiskem Ctrl+M v poli příjmení. V číselníku jsou hráči z tabulky zebricek.dbf

Popis nabídky TURNAJ

Generování číselníku oddílů
Naplnění tabulky žebříček.dbf je ponecháno na uživateli (např. nabídka Nástroj, Editace DBF souboru). Nebo Import z DBF souboru v modulu app32\do_appw.exe.
Doplnění pořadí dle žebříčku
Generuje obsah položky POR_ZEBR na základě tabulky žebříček.dbf.
Nasazení do skupin
Generuje položku SKUPZAKL (základní skupina) u nasazených hráčů.
Rozmístění do skupin po nasazení
Generuje položku SKUPZAKL (základní skupina) a POR_ZAKL (pořadové číslo v základní skupině).
Generování zápasů v základních skupinách
Generuje zápasy základní části, pakliže se hraje skupinovým systémem. Objeví se dialog programu Bakaláři, kde se výsledky zápasů zapisují a XLS soubor, který se automaticky aktualizuje na pozadí. Do tohoto souboru nic nezapisujeme, neuzavíráme jej. Po skončení základní části tento soubor CASTZAKL.XLS vytiskneme.

Rozmístění do finálových skupin
Na základě položek SKUPZAKL a UMI_ZAKL generuje finálové skupiny (SKUPFINA a POR_FINA).
Generování zápasů ve finálových skupinách
Generuje zápasy finálové části, pakliže se hraje skupinovým systémem. Objeví se dialog programu Bakaláři, kde se výsledky zápasů zapisují a XLS soubor, který se automaticky aktualizuje na pozadí. Do tohoto souboru nic nezapisujeme, neuzavíráme jej. Po skončení finálové části tento soubor CASTFINA.XLS vytiskneme.
Tisk výsledků finálových skupin
Tiskne výsledky v případě, že obě kola byla skupinovým systémem.
Ruční editace konečného pořadí
Editace položky UMISTENI.
Tisk výsledků finále vylučovacím způsobem
Tisk využívá položku UMISTENI, kterou je třeba ručně naplnit po skončení turnaje.

Losování do vylučovacího systému
Pakliže je při vstupu vybrán pro zápis XLS soubor (viz. připravené hrací plány v adresáři XLS), může program hráče okamžitě do hracích plánů zapisovat. Jinak pouze generuje obsah položky POMRAND.

Může se hodit
Stažení souboru ShTurnaj.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací