Evidence pracovních úrazů zaměstnanců

Aplikace slouží k evidenci úrazů zaměstnanců dle Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a záznamu o úrazu platné od 1. 1. 2011
autor: František Zouhar
            Milan Sourada, BAKALÁŘI software s.r.o.


Instalace

Pro instalaci je třeba stáhnout a dekomprimovat soubor Shurazz.zip.
Stáhnout soubor Shurazz.zip
V adresáři BAKALARI\EVID\S1 založte adresář URAZZAM, v něm dekomprimujte ShUrazy.zip. V modulu Bakalář pak již naleznete aplikaci Úrazy zaměstnanců.
Je nutno používat verzi programu Bakaláři 09/10 ze srpna 2010 či novější.

Upgrade řešte přes novou instalaci a Správce, Import z DBF souboru (původní tabulky SOUBOR.DBF).


Funkce programu

Práce v kartě

Karta záznamu úrazu je rozdělena na 4 části
Osobní data zaměstnance
Po vyplnění příjmení a jména postiženého se automaticky doplní z evidence školy žlutě podbarvené položky (pokud jsou v EVIDENCI doplněna příslušná data zaměstnanců). Evidenční číslo zaměstnavatele se doplňujeme ručně ve tvaru pořadové číslo a za lomítkem rok úrazu a evidenční číslo záznamu doplníme dle čísla přiděleného orgánem inspekce práce. Pro položku druh práce je vhodné vytvořit číselník.

Údaje o úrazu
Doplníme základní údaje o úrazu a potom označíme činnost a příčinu úrazu. Zdroj úrazu a příčina úrazu vybereme položky, které nejlépe vystihují okolnosti, dle nichž k úrazu došlo.

Záznam o úrazu
Stručně a výstižně popišeme příčiny, porušení předpisů, opatření stanovená školou a vyjádření svědků i postiženého zaměstnance. Texty vypisujeme jako souvislý text.

Doplňující údaje
Šedivě jsou vyplněné údaje o škole, které se načítají z parametrů systému. Oddíl hlášení změn vyplňte při změně původního záznamku o úrazu. Poslední oddíl slouží k doplnění svědků úrazu, vedoucího zaměstnance, pracovníka pověřeného BOZP popř. zástupce odborů. V poznámce, která pro vyplnění není povinná, je možné doplnit nikde neevidované údaje a upřesňující informace o úrazu.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy jsou vytvořeny dle přílohy 1 a 2 Nařízení vlády 201/2010 Sb. – záznam o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn. Dále byl doplněn zjednodušený záznam o úrazu pro drobné úrazy

Může se hodit
Stažení souboru Shurazz.zip Stáhnout
modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Doplňkové aplikace

spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací