Vzdálená podpora a asistence při nečekaných potížích

Vyřízení telefonického dotazu urychlí možnost vzdáleného přístupu (na vyžádání poradenské služby).
Kontaktní e-maily slouží pro náměty a připomínky, k příjmu vyžádaných dat apod. Více připomínek či námětů rozepište do samostatných mailů (odpovídat vám mohou různé osoby).
V subjektu zprávy uveďte stručný popis problému (urychlíte tak orientaci v období většího počtu zpráv).
Uveďte údaje o verzi a datu aktualizace, které zjistíte v záhlaví okna modulu, např. „verze 2017, aktualizace 01.03.2017“.
Pište pouze na jednu z uvedených adres, váháte-li na kterou, zvolte info@bakalari.cz
Odpověď na e-mail obdržíte zpravidla do týdne. Nestane-li se tak, řešte věc telefonicky.


Vzdálená podpora uživatelů
BakaTeam a BakaHost

Uživatelé systému Bakaláři mohou využít vzdálenou podporu - povolit poradenské službě Bakalářů vzdálený přístup ke svému PC.
O vzdálený přístup k PC uživatele mohou v případě potřeby požádat pracovníci poradenské služby (např. k nahlédnutí do instalace Bakalářů pro rychlejší vyřízení telefonického dotazu).
Rozsáhlejší servisní zásah (instalace, konfigurace) je nutné předem objednat, časově náročnější pomoc může být po dohodě účtována.
Vlastní připojení se realizuje pomocí programu TeamViewer


Připojení pomocí modulu BakaTeam

 • uživatel nemusí modul instalovat, ke spuštění nejsou potřebná administrátorská práva
 • spojení je šifrováno proti zneužití
 • v průběhu připojení má uživatel plnou kontrolu nad prováděnými činnostmi
 • připojení funguje pouze po dobu spuštění, po zavření uživatelem je ukončeno

Způsoby připojení

 • spuštěním z Portálu - Nástroje, Vzdálená podpora
 • v hlavní nabídce libolného modulu např. Evidence (vlevo nahoře) kliknutím na  = , Vzdálená podpora
 • spuštěním z TOOLS\BakaTeam.exe
 • použitím libovolné verze programu TeamViewer instalovaného pro jiné účely
 • případně stažením modulu BakaTeam a jeho spuštěním

Připojení
Po spuštění programu (a přijetí prohlášení) se zobrazí níže uvedené dialogové okno.
Telefonicky či jinak (e-mailem, SMS) sdělte poradenské službě Bakalářů Vaše ID a heslo, po přihlášení pracovníka poradenské služby Bakalářů k vašemu PC postupujte dále podle jeho pokynů.

Podmínky
Sdělením přístupových údajů (ID a hesla) pracovníkovi poradenské služby Bakalářů udělujete souhlas k uskutečnění servisních operací nebo jiných činností ve vašem počítači dle dohodnutých požadavků, zásah může být zpoplatněn (viz Ceník služeb).
Zároveň potvrzujete, že váš počítač je po dobu vzdáleného připojení zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu přístupu k jakýmkoliv údajům (datům) a nakládáním s nimi, čímž by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů (zejména jde o citlivé osobní údaje, utajované skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství apod.).
Pracovník poradenské služby Bakalářů, kterému umožníte vzdálený přístup k vašemu počítači, se zavazuje, že veškeré údaje, s nimiž se v rámci vykonání požadovaných servisních či jiných operací resp. činností seznámí, bude zpracovávat pouze za účelem vyřízení servisního zásahu. Bez souhlasu zákazníka nebude tyto údaje kopírovat, ukládat apod.


Připojení pomocí modulu BakaHost

 • trvalý přístup i bez obrazovky a bez přihlášení
 • spuštěn jako systémová služba, umožňuje přístup k počítači včetně přihlašování, odhlašování a vzdáleného restartu
 • instalaci musí provést správce počítače

Instalaci spustíte z TOOLS\BakaHost.exe nebo modul stáhnete, rozbalíte a spustíte.
Po instalaci vám bude vygenerováno ID, které spolu s heslem (které jste zadali v průběhu instalace) sdělíte pro připojení k počítači. O tom, že je BakaHost spuštěn, jste informováni na spodní liště.

Může se hodit
Certifikovaní konzultanti Více informací
Poradenská služba Bakaláři Více informací
Ceník služeb Více informací
Nejčastější dotazy Více informací
Nápověda systému Bakaláři online

Popisuje detailně jednotlivé funkce programu. Plní též funkci manuálu (který v tištěné podobě není dodáván). Snadno lze vyhledat požadované téma či využít hypertextové odkazy na související okruhy. Nápovědu lze rovněž vyvolat uvnitř jednotlivých modulů systému Bakaláři v kontextu s právě řešenou problematikou.

Více informací
Školní matrika Více informací