Prohlášení o souladu s GDPR

Společnost BAKALÁŘI software s.r.o. se sídlem Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice, IČO 27483045, tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a GDPR a souvisejících legislativních norem, kde Bakaláři software s.r.o. vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů.

Společnost BAKALÁŘI software s.r.o. dále prohlašuje, že její produkt software Bakaláři je v souladu s nařízením normy GDPR za splnění bezpečnostních podmínek na straně uživatele uvedených v soupisu požadavků. Popsané bezpečnostní požadavky budou průběžně aktualizovány dle zpřesňujících se legislativních požadavků.
S případnými dotazy k nastavení se prosím obracejte na podpora@bakalari.cz.


PDF verze