Základní informace

Aktuálně se hodně mluví o pojmu GDPR. Pod touto zkratkou se skrývá Nařízení EU č. 679/2016, které rozšiřuje práva fyzických osob v oblasti ochrany osobních údajů. Toto Nařízení je právně účinné od 25. 5. 2018, nahradilo náš zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je aktuálně v legislativním procesu.

Nařízení GDPR se dotkne všech organizací i fyzických osob, které nějak systematicky shromažďují a zpracovávají osobní data, tedy i všech škol.

Obsahově i pojmově navazuje na předchozí normu upravující ochranu osobních údajů, doplňuje povinnosti organizací a jejich odpovědnosti. V poslední době se však můžeme setkat s interpretací, že se jedná o revoluci v ochraně osobních údajů, která vyžaduje nové programy a drahé analýzy, protože stávající programy nebudou schopné požadavky Nařízení splnit. Tyto znepokojující informace bývají následovány různými nabídkami, které údajně vyřeší požadavky Nařízení GDPR. Uvědomujeme si, že se můžete cítit pod tlakem, a proto pro vás máme program pro zvládnutí GDPR.

Pro Vás je důležité, že v rámci vývoje a podpory systému Bakaláři provádíme všechny potřebné úpravy našich programů, které používáte, a splníme všechny požadavky, které na výrobce software Nařízení klade. Tak jak jste zvyklí, jsme s vámi a budeme vás podporovat, abyste se mohli věnovat především tomu, v čem je vaše poslání – vzdělávání.

Uspořádali jsme pro vás řadu odborných seminářů ke zvládnutí Nařízení GDPR – které se setkaly s velkým ohlasem. Na základě poptávky, která ze stran škol v průběhu těchto seminářů vznikla, připravujeme navazující workshop, ze kterého si odnesete vzory dokumentů a jasnou představu, jak s nimi dále pracovat tak, aby byl prokázán soulad vaší školy s nařízením GDPR.

Ukazuje se, že je dobrým začátkem, společně s účastí na semináři, také interní revize dodržování požadavků současných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Dodržování stávající legislativy je dobrým odrazovým můstkem na přechod k souladu s Nařízením GDPR.

Může se hodit
GDPR ve vaší škole Více informací
Základní zásady GDPR Více informací
Semináře ke zvládnutí GDPR Více informací