Základní zásady GDPR

 • Pracovat s Nařízením jako se zákonem (Nařízení působí přímo)
 • Přistupovat k aplikaci GDPR racionálně a rozvážně – nejedná se o revoluci
 • Rozlišovat zpracování osobních údajů na základě zákona a na základě souhlasu
 • Prověřit, kde všude jsou osobní údaje zpracovávány
 • Nezpracovávat osobní údaje nezákonně, případě získat k jejich zpracování souhlasy
 • Mít na zřeteli zabezpečení osobních údajů
 • Řešit včas povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Začít vést záznamy o činnostech zpracování
 • Respektovat práva člověka mít kontrolu nad svými osobními údaji
 • Připravit se na povinnost ohlašování porušení ochrany osobních údajů na ÚOOÚ
 • Poskytovat informace žákům, zákonným zástupcům žáků či studentů
 • Zkontrolovat smlouvy s dodavateli a výrobci informačních systémů
Může se hodit
GDPR ve vaší škole Více informací
Základní informace Více informací
Semináře ke zvládnutí GDPR Více informací